Szavazások

Ön milyen gyakran alkalmaz Hostesst?
 

Belépés






Az önéletrajz írás rejtelmei

A jó önéletrajz célja, hogy felkeltse a leendõ munkaadó érdeklõdését. Ezért feltétlenül ki kell tûnnie a többi közül. Fõ titka, hogy a megfelelõ információkat, a megfelelõ helyen hangsúlyozza. Az önéletrajz ugyanis az elsõ jelzés a vállalat, vagy a tanácsadó cég felé, hogy a jelentkezõ rugalmasan tudja kezelni az ismereteit, és érdekes, megismerésre méltó személyiség.

Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindig az adott cég igényeihez és a megcélzott pozícióhoz igazodó önéletrajzot adjunk be, de soha ne állítsunk valótlant. A pályázónak minden cég felé másként kell prezentálnia sajátmagát, figyelembe kell vennie a megcélzott pozíciók sajátosságait, amelyek más készségeket, képességeket, speciális elvárásokat igényelnek. Ebben fontos szerepet tölt be a kísérõlevél is, amelyet minden esetben mellékeljünk pályázatunkhoz. Ez kiegészíti, árnyalja az önéletrajzban rólunk kialakított képet. Az önéletrajz az elsõ benyomást jelenti, ami lehet nagyon pozitív és természetesen nagyon negatív is. Ha negatív, akkor az írónak nem lesz lehetõsége arra, hogy személyesen adjon számot képességeirõl, ismereteirõl, szakmai céljairól. Akkor sem, ha azok egyébként igen kiválóak, és esetleg meg is felelnének egy adott állás követelményeinek. A következõkben abban próbálunk egy kis segítséget adni, hogyan kell olyan önéletrajzot készíteni, amely megfelel az elvárásoknak.

1. A témakörök kiválasztása és azok sorrendje


A szakmai önéletrajz tényeket tartalmaz, és felsoroló jellegû. Az önéletrajz elsõ csoportját alkotó témakör a személyes adatokat tartalmazza: a jelentkezõ nevét, születési évét és helyét, állandó (és ha van ideiglenes) lakcímét, összes telefonszámát, esetleg családi állapotát. A második csoportban a jelentkezõ iskolai végzettségei szerepelnek, melyben fel lehet tüntetni a specializációkat, a szakokat, a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, a diákszervezetekben végzett tevékenységet és a fontosabb továbbképzéseket is. Az általános iskolai tanulmányokat szükségtelen az önéletrajzba beleírni. A harmadik terület a szakmai tapasztalatokat tartalmazza. Itt a különbözõ munkahelyeket kell felsorolni az adott pozíciókkal. Mivel a különbözõ elnevezések a különbözõ cégeknél mást és mást jelenthetnek, ajánljuk, hogy a fontosabb feladatokat, függelmi viszonyokat (például kinek "reportoltunk"), kiemelkedõ eredményeinket foglaljuk össze. A jelenlegi javadalmazásunkra, illetve fizetési igényeinkre ne térjünk ki! Ha pályakezdõ készíti az önéletrajzot, akkor ebbe a csoportba a szakmai gyakorlatokat, az alkalmi munkákat, az iskolában végzett hallgatói tevékenységeket lehet leírni. A negyedik témakör a pályázó egyéb képességeire vonatkozik. Ebben a csoportban szerepelnek a számítástechnikai ismeretek, a nyelvismeretek és a különbözõ tanfolyamokon szerzett képesítések. A következõ csoportban érdemes röviden feltüntetni a személyes tulajdonságokat, melyek a megpályázandó állás szempontjából elõnyt jelenthetnek, valamint összegezni az ambíciókat és a szakmai célokat. Végezetül -nem feltétlenül - szerepelhetnek a jelentkezõ személyes érdeklõdési területei, hobbijai, munkaidõn túli elfoglaltságai. Ez bizonyos pozíciókra történõ jelentkezéseknél - például sales - elõnyt jelenthet, mivel a pályázó széles látókörét mutatja. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a túlzottan "mûvészieskedõ" stílustól tartózkodjunk..

2. Az idõrend szerepe

Kétféle sorrendet követhetünk az önéletrajz megírásánál. Az egyik lehetõség az idõrendi, a másik a fordított idõrendi sorrend. Az idõrendi, vagy kronológiai felsorolás a régmúlt eseményeitõl indul a jelen felé. A legrégebbi végzettséggel, illetve tapasztalatokkal kezdõdik és a legújabbakkal fejezõdik be. A fordított idõrendi sorrend egyre népszerûbbé válik. A jelentkezõ legfrissebb tapasztalataival kezdõdik a felsorolás és a legrégebbi eseményekkel záródik. Napjainkban ez az elterjedtebb, ezért olvasóink számára is ezt javasoljuk. Fontos, hogy bármelyik típust választjuk is, azt következetesen, mindvégig az elõre elhatározott idõrendet figyelembe véve tegyük.

3. Az önéletrajz stílusa

A jó önéletrajzot jellemzi a rendezett, áttekinthetõ külalak, logikus tagolás, tömör, érthetõ és egyértelmû stílus. Lehetõleg kerüljük a szakszavak és idegen kifejezések túlzott használatát, mivel nem biztos, hogy azokat az olvasók is értik! A nagy odafigyeléssel elkészített önéletrajzból a jelentkezõ precizitására, rendezettségére, gondosságára lehet következtetni.

4. Sablonok, melyekre nem árt odafigyelni

Az önéletrajz soha ne legyen túl hosszú: pályakezdõknek egy, nagyon komoly és sokféle szakmai tapasztalattal rendelkezõknek is maximum négy oldal. Ennél hosszabb önéletrajzot senki sem fog elolvasni! Mindenképpen fehér, A4-es méretû papírt használjunk; számítógéppel készítsük el az önéletrajzot! Az önéletrajz legyen szellõs, használjunk széles margókat, és a témákat jól különítsük el egymástól! Érdemes az önéletrajz mellé fényképet (igazolványkép) mellékelni.



Mindenkinek sikeres önéletrajzírást kívánunk.