Szavazások

Ön milyen gyakran alkalmaz Hostesst?
 

Belépés


Szavakkal teremtett image: az önéletrajz


A cég személyzeti vezetője kezébe veszi az önéletrajzot, átfutja és félreteszi. "Ezek csak szavak!" Az iromány egy szekrény elfekvője lesz. Az önéletrajz minden egyes szavának jelentősége van, a felesleges szavak tönkretehetik a sikert. Az önéletrajz nem csupán nyájas főnevek és igék összessége. Jól megválasztott szavakkal személyiségünk és érdeklődési körünk tükörképét kell megfestenünk, valamint leírni azon különleges készségeinket, melyeket tanulmányaink és szakmai tapasztalataink alatt szereztünk.


Az önéletrajz visszatükröz bennünket. Sok szónak többféle jelentése van, néhány szónak több a pozitív jelentése, mint a többinek.


Az önéletrajz olvasói olyan szavakat keresnek, amelyek határozottnak, kreatívnak, keményen dolgozónak, felelősségteljesnek és elkötelezettnek állítják be az írót.

Ezek a cselekvő szavak azt sejtetik, hogy eredményorientált, magabiztos, és mások véleményére és tetteire tekintettel levõ személlyel kerültek kapcsolatba.

Szavak, amelyek elismerést és szakértelmet feltételeznek, értelemet és életet visznek az önéletrajzba.

Ha bizonyos szavakkal elegyítjük tanulmányaink, tevékenységeink és szakmai tapasztalataink leírását, befolyásolhatjuk az anyag hatását.

Az itt következő nagy hatású kifejezések hitelességet kölcsönöznek a teljesítményünkhöz.

Igék.

Az olyan igék, mint elemez, megerõsít, igazgat, befolyásol, menedzsel, tervez, megszervez, alapít, elõállít, felügyel, ellenõriz, stb. magukban foglalják a vezetõi jellemvonásokat. A legtöbb területen szükség van az ilyen tulajdonságokra.

Jelzők.

Általában rámenõs, ambiciózus, kreatív vagy rendszeres embernek próbáljuk beállítani magunkat. De használhatunk leíró szavakat tanulmányaink, személyes vezetõi tevékenységeink vagy szakmai tapasztalataink jellemzésére is. Közvetve az olvasó a jellemzõket nem csak tapasztalatainknak, de nekünk is tulajdonítja.

Melléknevek.

Használhatunk minõségjelzõket, hogy növeljük teljesítményeink hatását. Az önéletrajz középsõ részében ismertessünk konkrét eseteket nevekkel, címekkel, dátumokkal, stb., hogy kifejezzük a tapasztalati készségeinket.

Számok.

Ahol csak lehet, használjunk számokat vagy mennyiségjelzõket teljesítményeink nagyságának jellemzésére. Például:
¡ 4 hónap alatt 30%-kal növekvõ teljesítmény
¡ 10 személyes team irányítása
¡ 9 hónap alatt 10%-kal bõvülõ forgalom
¡ Lényeges fejlõdés elérése a ... terén
¡ Jelentõs részesedés elérése, mint például...
¡ Dinamikus program kidolgozása ... területen

Határozószók.

Nagy hatású határozószók fokozhatják a teljesítményt. Például hatékonyan, eredményesen, diplomatikusan, sikeresen, tisztességesen, jogosan, gyorsan, keményen, energikusan, tárgyilagosan, stb.


Kerülendőszavak.

A szavak - mint az eddigiekbõl is látszik - visszatükrözhetik a pozitív image-t, és kifejezhetik elõnyös tulajdonságainkról való meggyőződésünket. Ugyanakkor vannak kudarcra, kielégületlenségre, esetleg cinizmusra, csalódottságra utaló kifejezések, melyeket célszerû elkerülni. Ezért önéletrajzi szótárunkból töröljük a "hiányzik", "nem", "kevés", "alacsony", "nincs", stb. szavakat. Kerüljük a passzív szerkezeteket, az igéket cseréljük ki növekedést, mozgást, irányítást jelentőkre. A klisék és szóvirágok nem emelik az önéletrajz színvonalát, mint ahogy a körülményeskedő, felesleges szavakat ("én", "õ", "mi") tartalmazó anyag sem pozitív irányba befolyásolja a munkáltató döntését. Ezt a kelepcét ki tudjuk kerülni, ha a mondatokat igével kezdjük. Törekedjünk arra is, hogy mondataink elsõ szava ne mindig "A", "Az" legyen, néha célszerû a megszokott mondatrendet is megváltoztatni azért, hogy valamilyen előnyös tulajdonságunkat kiemeljük.


Cselekvőszavak.

A munkáltatók szeretik a kezdeményezõ, aktív típusokat, mert az irányító személyiségek a legtermelékenyebbek. A jó alkalmazott lényeges tulajdonsága, hogy hatékonyan és pontosan végzi a munkáját ügyelve mások érzéseire és érdekeire. A lehetõ legtöbb cselekvõ szót használjuk, hogy életet vigyünk az önéletrajzba és a kísérõlevélbe.
Tanulmányi sikereinkhez, szakmai tapasztalatainkhoz, tevékenységeinkhez, érdeklõdési körünkhöz és terveinkhez kapcsolva a cselekvõ szavak képességeink jó bizonyítói lehetnek.
Példa cselekvõ szavakra: támogat, menedzsel, motivál, szervez, létrehoz, kijavít, felelõs, felülvizsgál, számba vesz, csökkent, megerõsít, beütemez, kiemelkedõ, intéz, elemez, megerõsít, koordinál, megfigyel, programoz, javasol, kimutat, ellát, élénkít, alkalmaz, kigondol, teljesít, kontrollál, elkészít, növekszik, befolyásol, kivitelez, kezdeményez, értelmez, megbíz, fejleszt, szemléltet, igazgat, létrehoz, megold, stratégia, szerkeszt, racionalizál, elõmozdít, létesít, alkot, tökéletesít, bevezet, vezet, alapít, értékel, kibõvít, elõad, részt vesz, teljesít, alátámaszt, kiképez, elér, dolgozik, tervez, ajánl, sikeres, felügyel.


Önjellemzőszavak.

Felvételi interjún tipikus kérés, hogy soroljuk fel azon pozitív tulajdonságainkat, amikre leginkább büszkék vagyunk. Hogyan jellemeznénk önmagunkat? Önéletrajzunkba is be kell építeni ezeket a szavakat, ezért célszerű végiggondolni, hogy hogyan tudnánk egy idegennek leírni személyiségünket és viselkedésünket. Az itt szerzett benyomás alapján dõl el, hogy behívnak-e bennünket személyes találkozóra. Akik határozottan be tudják mutatni készségeiket, érdeklődésüket és attitűdjüket, nagyobb esélyük van a továbbiakban. Kerüljük a szerénységet és a rátartiságot!
Az itt következőkben bemutatunk néhány önjellemző szót, de előbb mindenkinek célszerű átgondolni, hogy mit gondol önmagáról: hatékony, energikus, kezdeményező, van humorérzéke, őszinte, tapasztalt, rendszeres, lelkesült, optimista, jó felfogóképességű, megnyerő, kellemes, határozott, önálló, tapintatos, tehetséges, tárgyilagos, gyakorlatias, eredményes, alkotó, kreatív, megbízható, joviális, lojális, céltudatos, diplomatikus, alkalmas, agilis, elővigyázatos, megértő, lelkiismeretes, erélyes, ötletes, független, logikus, aktív, ambiciózus, elemzõ, gondos, diszkrét, leleményes.Nagy hatású szavak.

Ha sikerül eljutni az interjúra, azt követően valószínűleg egy néhány szavas értékelés készül rólunk, ami a beszélgetés eredményeire hivatkozik. Ezek nagy hatású szavak, amelyek más számára többértelmûek lehetnek. Minden szó erõteljes hatása nyomatékosan arra céloz, hogy az interjúztató mellettünk van.
Ilyen szavakat sorolunk fel alább: eredmény-orientált, végrehajtó, makulátlan előélet, tapasztalt, rámenõs, problémamegoldó, kezdeményező, céltudatos, agresszív, csapatjátékos, emberséges, értelmes.
Ezeket a szavakat ravaszul kell belefoglalni az anyagba, úgy, hogy hitelesnek tűnjenek, és ne keltsenek visszás érzéseket. Ugyanúgy, mint az önjellemző szavakat, ezeket is tanulmányaink, külsõ tevékenységeink, munkahelyi feladataink és egyéb események ábrázolására kell használnunk. Használjuk a szavakat képzettségünkkel kapcsolatos helyzetek és történetek jellemzésére. A szavak rejtett használata miatt az olvasó tudat alatt közvetetten ránk fogja értelmezni jelentésüket.

A célirányos önéletrajz tehát hatásosan használja a gondosan kiválasztott szavakat. Ezek a szavak távlatot adnak az egyszerû részleteknek. Becsületesen, tisztességesen, szerényen de magabiztosan írják le képzettségünket, értékeinket, érdeklődésünket, személyes tulajdonságainkat és készségeinket.Forrás:www.consultationmagazin.hu